انواع پایه و درپوش پلاستیکی

پایه عصا پلاستیکی سایز 22 میل

پایه عصا پلاستیکی سایز 22 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 500 عدد

پایه صندلی پلاستیکی قطر 16 میل

پایه صندلی پلاستیکی قطر 16 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 12000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی قطر 18 میل

پایه صندلی پلاستیکی قطر 18 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 5000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی گرد قطر 25 میل

پایه صندلی پلاستیکی گرد قطر 25 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 5000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی سایز 22 میل

پایه صندلی پلاستیکی سایز 22 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 5000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی سایز 20 میل

پایه صندلی پلاستیکی سایز 20 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 5000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 22 میل

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 22 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 30 میل

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 30 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 3000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی گرد قطر 18 میل

پایه صندلی پلاستیکی گرد قطر 18 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 10000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 55 میل

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 55 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 500 عدد

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 47 میل

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 47 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 1000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی مستطیلی سایز 35*75 میل

پایه صندلی پلاستیکی مستطیلی سایز 35*75 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی مستطیلی سایز 15*35 میل

پایه صندلی پلاستیکی مستطیلی سایز 15*35 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی مستطیلی سایز 47*47 میل

پایه صندلی پلاستیکی مستطیلی سایز 47*47 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی مستطیل شکل سایز 55*25 میل

پایه صندلی پلاستیکی مستطیل شکل سایز 55*25 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی مستطیل شکل 55*35 میل

پایه صندلی پلاستیکی مستطیل شکل 55*35 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 20 میل

پایه صندلی پلاستیکی گرد سایز 20 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی 6 پر

پایه صندلی پلاستیکی 6 پر

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی مخروطی

پایه صندلی پلاستیکی مخروطی

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد

پایه صندلی پلاستیکی مستطیلی سایز 25*45 میل

پایه صندلی پلاستیکی مستطیلی سایز 25*45 میل

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 4000 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت

آدرس : دفتر فروش: ایران-اصفهان-اصفهان-خیابان امام خمینی - بعد از سه راه ملک شهر- روبروی اداره برق- قبل از کوچه 114 ( امام حسین )- کدپستي 8187148691

تلفن : 031-33208401~2

فکس : 031-33247618

وب سایت : www.taktazsanat.ir


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 031-33208401~2

فکس : 031-33247618

تلفکس : -

وب سایت : www.taktazsanat.ir