انواع ضربه گیر لاستیکی

ضربه گیر پلاستیکی نوک تیز

ضربه گیر پلاستیکی نوک تیز

قیمت : تماس جهت قیمت

حداقل سفارش : 100 عدد

لاستیک لرزه گیر دسته موتور 1سرپیچ

لاستیک لرزه گیر دسته موتور 1سرپیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو طرف مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو طرف مهره

قیمت : 20,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 1 طرف پیچ

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 1 طرف پیچ

قیمت : 20,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 2سر پیچ

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 2سر پیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

لاستیک لرزه گیر دسته موتور 2 سر پیچ

لاستیک لرزه گیر دسته موتور 2 سر پیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

لاستیک ضربه گیر دسته موتور 1سر پیچ 1 سر مهره

لاستیک ضربه گیر دسته موتور 1سر پیچ 1 سر مهره

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک سر پیچ

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک سر پیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو سر پیچ

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو سر پیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 2 طرف پیچ

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 2 طرف پیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور چهار گوش یک سر پیچ یک سر مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور چهار گوش یک سر پیچ یک سر مهره

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 4 گوش یک طرف پیج یکطرف مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 4 گوش یک طرف پیج یکطرف مهره

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو طرف پیچ

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور دو طرف پیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور بیضی شکل دوسرپیچ

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور بیضی شکل دوسرپیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

لاستیک ضربه گیر دسته موتور یکطرف پیچ

لاستیک ضربه گیر دسته موتور یکطرف پیچ

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور چهار گوش دو طرف مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور چهار گوش دو طرف مهره

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

لاستیک ضربه گیر دسته موتور 1 طرف پیچ 1طرف مهره

لاستیک ضربه گیر دسته موتور 1 طرف پیچ 1طرف مهره

قیمت : 15,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک طرف پیچ یک طرف مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور یک طرف پیچ یک طرف مهره

قیمت : 20,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 4 گوش دارای 2 پیچ 2مهره

ضربه گیر لاستیکی دسته موتور 4 گوش دارای 2 پیچ 2مهره

قیمت : 30,000 - 200,000 تومان

حداقل سفارش : 10 عدد


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت

آدرس : دفتر فروش: ایران-اصفهان-اصفهان-خیابان امام خمینی - بعد از سه راه ملک شهر- روبروی اداره برق- قبل از کوچه 114 ( امام حسین )- کدپستي 8187148691

تلفن : 031-33208401~2

فکس : 031-33247618

وب سایت : www.taktazsanat.ir


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 031-33208401~2

فکس : 031-33247618

تلفکس : -

وب سایت : www.taktazsanat.ir